Veiklos ataskaitos
VšĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS


2022m.

Finansinės ataskaitos už  3 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  2 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį


2021m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos už  3 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  2 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį

2020m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos už  3 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  2 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį

2019m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos už  3 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  2 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį

2019m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos už  3 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  2 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį

2018m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos už  3 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  2 ketvirtį

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį

2017m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos už 9 mėn.

Finansinės ataskaitos už 6 mėn.

Finansinės ataskaitos už  1 ketvirtį

2016m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos už 6 mėn.

Finansinės ataskaitos už 1 ketvirtį

Veiklos ataskaita

2015m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaita

2014m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Metinės veiklos ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita


2013m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Metinės veiklos ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita