Turto ataskaita
VšĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS