Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 324 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-05-11
Valstybės žinios: 2011-05-10 Nr.55-2679

    Dėl Operatyviojo greitosios medicinos pagalbos tarnybos pajėgų ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-01-01
Valstybės žinios: 2010-12-31 Nr.158-8076

    Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-01-01
Valstybės žinios: 2010-12-31 Nr.158-8058

    Dėl greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo.
Įsigaliojo  2010-12-24
Valstybės žinios: 2010-12-23 Nr.152-7756

    Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-08-13
Valstybės žinios: 2010-08-12 Nr.96-5002

    Dėl sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-329 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo" papildymo
Įsigaliojo 2010-03-28
Valstybės žinios: 2010-03-27 Nr.35-1683

    Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-329 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-01-01
Valstybės žinios: 2009-12-31 Nr.159-7238

    Dėl Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-10-28
Valstybės žinios: 2009-10-27 Nr.128-5565

   Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-329 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2009-08-01
Valstybės žinios: 2009-07-31 Nr.91-3939

    Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2009-07-17
Valstybės žinios: 2009-07-16 Nr.84-3535

    Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų (įmonių) ir ligoninių personalo asmeninių apsaugos priemonių, skirtų dirbti esant ekstremaliai situacijai, sąrašų patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-03-04
Valstybės žinios: 2009-03-03 Nr.24-948

    Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-455 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 2006-2008 metų programos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2008-10-17
Valstybės žinios: 2008-10-16 Nr.119-4526

    Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-455 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 2006-2008 metų programos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2008-08-15
Valstybės žinios: 2008-08-14 Nr.93-3692

    Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-329 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
Taikoma 2008-05-01; Įsigaliojo 2008-05-14
Valstybės žinios: 2008-05-13 Nr.54-2022

    Dėl Lietuvos medicinos normos MN 142:2007 "Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-09-02
Valstybės žinios: 2007-09-01 Nr.94-3802

    Dėl Sanitarinio transporto, kuriuo pervežami į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ligoniai ir asmenys, įtariami, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, valymo, dezinfekcijos, dezinsekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2006-11-17
Valstybės žinios: 2006-11-16 Nr.123-4655

    Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2005 "Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-12-04
Valstybės žinios: 2005-12-03 Nr.142-5147

    Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2004 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-06-23
Valstybės žinios: 2004-06-22 Nr.97-3597

    Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr.324 "Dėl greitosios medicinos pagalbos koncepcijos" pakeitimo
Įsigaliojo 2003-10-23
Valstybės žinios: 2003-10-22 Nr.99-4462

    Dėl privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-01-01
Valstybės žinios: 2003-07-18 Nr.71-3253

    Dėl patekimo į pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga susirgusio, įtariamo, kad serga, asmens būstą be jo sutikimo, kai reikia gelbėti šio asmens ir aplinkinių gyvybę ar sveikatą, tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo 2002-10-05
Valstybės žinios: 2002-10-04 Nr.96-4227

    Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 328 "Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų, bazinių kainų, organizavimo bei apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo
Valstybės žinios: 2002-06-18 Nr.59-2400

    Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių, dėvimų teikiant paslaugas sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2002-05-05
Valstybės žinios: 2002-05-04 Nr.45-1734

    Dėl informacijos apie asmenis su kūno sužalojimais, kurie gali būti susiję su nusikaltimu, teikimo
Įsigaliojo 2002-02-02
Valstybės žinios: 2002-02-01 Nr.12-428

    Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo
Įsigaliojo 1999-12-25
Valstybės žinios: 1999-12-24 Nr.109-3195

    Dėl Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymo
Įsigaliojo 1998-07-11
Valstybės žinios: 1998-07-10 Nr.62-1793

Greitosios medicinos pagalbos veiklą reglamentuojantys teisės aktai

VšĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS