Paslaugos
Greitosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų
1.  GMP budinčių brigadų teikiamos paslaugos.
2.  GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kituose jų buvimo vietose.
3.  GMP paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau - ASPĮ), jei pacienui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją.
4.  Stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei GMP paslaugų teikėjui atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo - skubios pagalbos skyrių paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų.
5.  Pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu (transportuojami neštuvais), pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo- skubios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP paslaugų teikėjo atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos.
6.  Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti.
7.  Užsienyje sunkiai susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti.
8.  Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių draustumą patvirtinančius dokumentus, pervežimas iš vienos ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos.
9.  Pacienčių pervežimas iš namų į ASPĮ  ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo.
Be paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
1.  Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti.
2.  Pacientų pervežimas iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostikos, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos).
3.  Pacientų pervežimas iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ).
4.  Pacientų transportavimas jų ar jų artimųjų prašymu, jei nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės.
5.  1-3  punktuose numatytais atvejais paciento pervežimo išlaidas apmoka siunčiančioji ASPĮ, pagal sutartį su GMP paslaugų teikėju, 4 punkte numatytu atveju pacientas apmoka savo lėšomis.


Mokamos paslaugos
    Greitosios medicinos pagalbos stotis mokamas  paslaugas teikia gavus prašymą iš paciento ar jo artimųjų ir apmokėjus išankstinę sąskaitą - faktūrą. Pervežame pacientus iš ligoninės į reabilitacijos centrus, į namus, artimųjų pageidavimu į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas.  Teikiamų paslaugų įkainiai nustatyti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022-03-31 sprendimu Nr.V17E - 67 nustatyta kaina už nuvažiuotą kilometrą 0,55 Eur, paciento laukimo valanda - 32,50 Eur už valandą, budėjimo renginyje valanda 32,50 Eur.Paslaugos
VšĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS