Įmonės kodas: 300642709

Adresas: Beržyno g. 27,
Kaišiadorys, LT-56172

Telefono Nr.: 8(346)52177

Fakso Nr.: 8(346)52178

El. pašto adresas: kais.greitoji@gmail.com

    Kaišiadorių  mieste ir rajone
greitosios medicinos pagalbą kvieskite:


BENDRAS PAGALBOS CENTRAS
Tel.Nr.  112
    Viešoji įstaiga Kaišiadorių  greitosios medicinos pagalbos stotis priklauso Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai. Įstaigos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, kitų valstybinių institucijų teisės aktai. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos, kaip vienintelio įstaigos steigėjo ir dalininko - sprendimai, susiję su įstaigos veikla.
    Kaip atskira įstaiga Viešoji įstaiga Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis pradėjo veiklą nuo 2007 m. vasario 1 d. Viešosios įstaigos steigėjas yra Kaišiadorių  rajono savivaldybė. Įstaiga vykdo licencijuotą veiklą.
    Viešoji įstaiga Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis - asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti būtinąją medicinos pagalbą pacientams nelaimingo atsitikimo atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, ūminėms ligoms ir esant kitoms indikacijoms, atsakinga už skubų paciento nugabenimą į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.


VšĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTISApie įstaigą

Paskambinę į greitąją pagalbą, labai aiškiai ir tiksliai atsakykite į dispečerio klausimus, nes kiekviena sekundė labai brangi.
Pokalbiai su dispečeriu yra įrašomi.

Antikorupcinė informacija:
Apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla, galima pranešti telefonais :
8(346)52177; +37064039051; elektroniniu paštu: kais.greitoji@gmail.com
STT karštoji linija, tel.: 8 5 266 3333
Antikorupcinė SAM linija, pasitikėjimo tel.: 8 800 66 004, elektroninis paštas: korupcija@sam.lt